Cultuurbeschouwing

Wij geven geen godsdienst op school. We bekijken bijvoorbeeld aan de hand van gebeurtenissen in de wereld, actualiteit, feestdagen… wat gewoontes en gebruiken zijn in religies.

Cultuurbeschouwing gaat echter nog veel verder dan dat. Het gaat over burgerschap, samen leren leven, waarden en normen, respect voor de mens en natuur…

Terug naar dagoverzicht