Een dag bij de oudste kleuters

8.40u boekje lezen

8.50u ronde

9.20u dag plannen

9.30u spelletje / dansje / liedje passend bij het project

10.00u koek

10.15u jassen aan en buiten spelen

10.35u jassen uit, pantoffels aan en naar de ronde

10.50u werken in gekozen hoekje

11.30u opruimen

11.45u afsluiten in de ronde

11.55u boterhammen en soep in de klas

12.15u buiten spelen

13.00u ronde, kiestijd

14.15u fruitpauze – speeltijd

14.35u kiestijd

15.15u afsluitronde

15.30u einde van de schooldag