Een dag bij de oudste kleuters

In beide groepen (groep Trui en groep Sari) is de dagindeling gelijklopend. De onderwerpen zijn afhankelijk van de kinderen en kunnen heel uiteenlopend zijn.

 

8u40: Vrij onthaal

Om de overgang van de weide naar de klas rustig te laten verlopen, kiezen wij er voor om bij het binnenkomen nog even rustig te spelen.

9u00: Kalenders in orde brengen

We bekijken het weer, de dag, de maand en het jaar.

9u15: Ronde

Hierbij komen de kinderen aan het woord. Er is telkens een rondeleider (die er voor zorgt dat de ronde vlot verloopt) en een secretaris (die tekent wat er vertelt wordt). Vanuit de verhalen/vragen van de kinderen komen nieuwe projecten aan bod.

9u30: Klassikale activiteit binnen het project

9u50: Werken in hoekjes

In de voormiddag verwachten we dat de kinderen werken naar een eindresultaat toe. Dit houdt in dat ze gerichte opdrachten krijgen in bepaalde hoeken. (bv: op voorhand verwoorden wat ze gaan bouwen in de bouwhoek, een eigen plan maken als ze iets in elkaar knutselen,…)

10u20: Speeltijd

10u40: Koekmoment

10u50: Werken in hoekjes

11u30: Opruimen

We stimuleren om zo zelfstandig mogelijk samen op te ruimen. Naast het opruimen van het eigen hoekje, krijgen de kinderen wekelijks een extra taak (bv: stoelen op de tafel, vegen, …)

11u35: Klassikale activiteit binnen het project

11u50: Middageten

We eten elke middag gezellig samen in de klas onze boterhammen op. Wie wil kan ’s middags een verse tas soep drinken.

13u00: Spelen in hoekjes

In de namiddag zetten de 2 oudste kleuterklassen de tussendeuren open. De kinderen kunnen dan in beide klassen spelen in de verschillende hoeken.

14u20: Speeltijd

14u40: Fruitmoment + rustig spelletje in de ronde

15u30: Tijd om naar huis te gaan