Een dag in leefgroep 1-2

8.40u onthaal

8.50u ronde

9.30u rekenen

10.20u fruitpauze

10.40u lezen

11.05u schrijven / spelling / taal

11.30u vrije tekst of vrije werktijd

11.55u middagpauze

13.00u project / atelier / forum / zingen / sporten

14.15u koekpauze

14.40u project / atelier / forum / zingen / sporten

15.30u studie / opvang / naar huis