Ervaringsgericht werken

Onze school bereikt de eindtermen en leerplandoelstellingen door op een andere manier te werken.

De Kleine Wereld werkt ervaringsgericht, de kinderen leren er ‘al doende’.

We vertrekken vanuit de talenten van de kinderen en proberen zo het maximum uit elk kind te halen.

Zo zien we gemotiveerde leerlingen die weten wát ze aan het doen zijn en waarom.

technieken die we hiervoor gebruiken:

+ projectwerking

+ onderzoekend leren