Extra uitdagingen

Leerlingen leren beter plannen, pakken extra projecten aan, leren Engels,…
Dit alles in samenspraak met de leerlingen, ouders en begeleiders.

+ graadsklassen en kleine groepjes

+ leesgroepjes