FOPEM – SOM

F.O.P.E.M.  

De Federatie voor Onafhankelijke Pluralistische en Emancipatorische Methodescholen, kortweg

F.O.P.E.M. heeft tot doel:

a. het bevorderen (van de opstart van nieuwe scholen) en ondersteunen van methodescholen en hun pedagogie binnen het gesubsidieerd vrij niet-confessioneel onderwijs;

b. het organiseren van nascholing en pedagogische begeleiding;

c. het ondersteunen van groeperingen die van plan zijn een onafhankelijke methodeschool op te richten.

De school is lid van FOPEM. Op geregelde tijdstippen komen de coördinatoren van de verschillende scholen samen voor overleg en uitwisseling. De begeleiders van onze school kunnen steeds intekenen op de nascholingen die door FOPEM georganiseerd worden, alsook krijgen wij inspraak in het opstellen van het nascholingsplan.

SOM

De scholengemeenschap:

Scholengemeenschap

Onafhankelijke

Methodescholen

Onze school maakt deel uit van een scholengemeenschap. Een scholengemeenschap is een verzameling van verschillende scholen van eenzelfde onderwijsniveau (basis- of secundair onderwijs) die samenwerken op diverse vlakken (personeelsaangelegenheden, ICT, schooladministratie, …).

De scholengemeenschap waartoe wij behoren, bestaat uit onafhankelijke methodescholen. De SOM is een scholengemeenschap zonder overdracht van bevoegdheden, d.w.z. dat het bestuur van de SOM nooit beslissingen zal nemen zonder de goedkeuring van de individuele schoolbesturen. Op geregelde tijdstippen komen de coördinatoren van de verschillende scholen samen voor overleg en uitwisseling.