Franse initiatie 1-2

Al vanaf de kleuterklassen komen de kinderen hiermee wekelijks in aanraking. In leefgroep ½ focussen we vooral op volgende onderwerpen:

  •  kleuren
  •  enkele dieren
  •  groenten en fruit
  •  dagen van de week
  •  maanden
  •  seizoenen
  •  cijfers tot 20
  •  beleefdheidswoordenschat (alstublieft, dankuwel, goeiedag, …)
  •  …

Terug naar dagoverzicht