Graadsklassen en kleine groepjes

Graadsklassen, een troef!
Afwisselend de jongste en de oudste van de leefgroep zijn is een uitdaging. We leren veel van elkaar.
Kleine groepjes geeft de kinderen een veilig gevoel.
Kinderen zijn vaak sociaal vaardiger in kleine, heterogene groepen : ze helpen elkaar, hebben aandacht voor elkaars problemen en durven hulp vragen.

“Sterke leerlingen pikken al wat mee van het volgende jaar maar kunnen een helper zijn voor de anderen,
zwakke leerlingen kunnen de leerstof 2 maal horen.”

+ extra uitdaging

+ leesgroepjes