groeiboeken

Het schrijven van verhalen begint reeds bij onze jongsten. Hun tekeningen gunnen ons een blik in hun fantasierijke hoofden.

Geleidelijk aan maken tekeningen plaats voor letters, woorden en gaat dit over naar het schrijven van vrije teksten.

Het resultaat van dit groeiboek is een prachtige verhalenbundel van hun afgelegde weg in onze Kleine Wereld.

“Deze vrije teksten zijn voor ons begeleiders ook een bron van inspiratie om aan de taaldoelen te werken.”

andere methodieken:

+ ateliers

+ forum

+ kring

+ vrije werktijd