onderzoekend leren

Kinderen zijn heel leergierig en nieuwsgierig.  Ze stellen zichzelf voortdurend vragen.

In De Kleine Wereld kiezen we ervoor om de kinderen zelf op zoek te laten gaan naar  de antwoorden op hun vragen.

Op deze manier zijn de leerlingen actief bezig met het onderwerp waardoor de inhoud veel beter wordt onthouden.

Er kunnen ook onderzoekjes ontstaan vanuit de kring.

De onderzoeken kunnen in kleine groepjes uitgevoerd worden, maar er kan ook een klasonderzoek uit groeien.

De kinderen zoeken naar antwoorden in boeken, gaan bij iemand langs of raadplegen het internet.

“De leergierigheid van kinderen zetten we in om dingen te onderzoeken. Zo leren de kinderen vanuit hun eigen motivatie, en onthouden ze ook veel beter.”

ervaringsgerichte techniek:

+ projectwerking