Projectwerk

  • Klasproject

    Klasprojecten zijn grootschalige onderwerpen zoals bijvoorbeeld: ‘de zee’, ‘Amerika’, ‘de dierenwereld’, ‘Wereldoorlog I’, ‘restaurant’…. We werken hier samen met de hele klas aan. Deze projecten bestaan uit activiteiten rond aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer, techniek…

    Een klasproject duurt enkele weken en vertrekt vanuit de leefwereld in de interesses van kinderen. De actualiteit en de ronde spelen hier een heel belangrijke rol in! Als begeleider organiseren we activiteiten binnen deze onderwerpen door ze te linken aan de te behalen leerplandoelen en eindtermen.

  • Eigen project

    Eigen projecten zijn kleinschaligere onderwerpen die de leerlingen zelfstandig uitwerken zoals bijvoorbeeld: ‘het oog’, ‘de hoefsmid’, ‘taekwondo’, ‘de kapper’, ‘kristallen’….

    Hier werken de leerlingen alleen of per twee aan. Ze zoeken informatie op rond hun onderwerp, maken een PowerPoint met passende foto’s of filmpjes en stellen hun werk uiteindelijk voor aan de hele klas.

Terug naar dagoverzicht