Werken met projecten

Vanuit de actualiteit, vanuit onderwerpen die bij de leerlingen leven, en vanuit de kringgesprekken kiezen de kinderen een thema.

Dit thema stellen ze aan mekaar voor.

Samen met de begeleider overlegt de klas rond welk thema ze een project willen opzetten, en hoe ze dit samen willen uitwerken.

“Informatie opzoeken en op een creatieve manier presenteren, wordt samen met de begeleider geoefend.”

IMG_2524

Ervaringsgerichte technieken:

+ Onderzoekend leren