Ronde 1-2

De ronde is het vertrekpunt van de dag. Kinderen kunnen hier rustig de dag starten en hun verhalen delen met hun begeleider en klasgenootjes.Er zijn 4 uitgangspunten:

  • Ik vertel…: hier bespreken we zaken met de hele groep of praten we ruzies uit.
  • Ik toon..: hier kunnen kinderen leerrijke voorwerpen meenemen en tonen aan de groep.
  • Ik lees voor…: wie een boek meebrengt mag zijn boek voorstellen, een stukje voorlezen of een stukje laten voorlezen.
  • Andere…: Alles wat niet onder de vorige categorieën hoort zoals een idee, een lied, een filmpje, een vraag, …

Tijdens de ronde zijn er steeds 2 kinderen die een taak hebben. De kinderen groeien in deze taken doorheen het schooljaar.

  1. De secretaris vult het rondeboek in.
    Welke dag is het? Maand? Seizoen? Hoe warm is het vandaag? …? Daarna tekent en schrijft de secretaris wat de kinderen vertellen.
  2. De rondeleider houdt de tijd in het oog, duidt aan wie mag vertellen en zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt om iets te vragen.

Terug naar dagoverzicht