Vrije tekst

Wat in het klassieke onderwijs ‘een opstel’ is, is bij ons ‘vrije tekst’. Dat kan een fantasieverhaal zijn, een reeks moppen, een waargebeurd verhaal, een strip, een nieuwsbericht, een brief…

De kladversie wordt samen met de begeleider verbeterd. Op die manier kan de begeleider voor ieder kind focussen waar het nood aan heeft.

We besteden aandacht aan de lay-out van de tekst. Een geschikte titel zoeken, alinea’s gebruiken (begin-midden-slot), hoofdletters schrijven, leestekens hanteren, … . Ook verwijswoorden krijgen onze aandacht.

Indien de klasgroep veel fouten maakt aan eenzelfde spellingsregel, kan er samen met de kinderen een woordpakket samengesteld worden met de woorden uit de teksten.

Regelmatig worden verhalen voorgelezen in de klas. De klasgroep krijgt de kans om (positieve) feedback en tips te geven over de tekst.

Terug naar dagoverzicht