vrije werktijd

Vrije werktijden zijn momenten waarbinnen kinderen zelf keuzes kunnen maken.

Deze vrije werktijd gaat meestal door in de namiddag.  Dit is zeker en vast geen vrije tijd.

Het is tijd waarin de leerlingen vrij kunnen kiezen aan wat zij werken, maar ze moeten wel werken.

De vrije werktijd bestaat uit verschillende soorten activiteiten.

Zo is er het onderzoek, het aanbod door de begeleiders (dit is een beetje te vergelijken met wat ze in andere scholen ‘hoekenwerk’ noemen),

en zaken die vanuit de kring zijn ontstaan, dus activiteiten die kinderen zelf aanbrengen.

“Tijdens de vrije werktijd kiezen de leerlingen tussen een aantal activiteiten: een leerspel, onderzoek uitvoeren, extra oefentijd, lezen,…”

andere methodieken:

+ ateliers

+ forum

+ kring

+ groeiboeken